Social Media Monitoring tools เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันยุค

Social Media Monitoring tools เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันยุค ด้วยฟังก์ชั่นที่หลากหลายของ ‘Social Listening Tools & Social Media Monitoring Tools’ ที่ไม่ได้เป็นเพียงตาที่สามเท่านั้น แต่ยังเป็น ‘หูวิเศษ’ ในการฟังเสียงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายให้แบรนด์สามารถนำ ‘เสียง’ ที่ได้ยินมาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเราว่า เราได้เดินมาถูกทางแล้วหรือยัง? Continue reading “Social Media Monitoring tools เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้ทันยุค”

การทำ SOCIAL MEDIA LISTENING นำมาพัฒนากลยุทธ์การตลาด

การทำ SOCIAL MEDIA LISTENING นำมาพัฒนากลยุทธ์การตลาด คือสิ่งที่มีคุณประโยชน์มหาศาลในเรื่องของข้อมูลลูกค้าที่แบรนด์จะได้รับมาเพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์การตลาดให้ดีที่สุด ย้ำว่าเมื่อได้รับข้อมูลจากการใช้บริการ Social Media Listening แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถประยุกต์ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อไปต่อยอดในด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์แผนธุรกิจที่วางไว้และเตรียมแผนการสำหรับอนาคตต่อไป Continue reading “การทำ SOCIAL MEDIA LISTENING นำมาพัฒนากลยุทธ์การตลาด”

มติ ครม.เด่น กับสถานการณ์ โควิด-19

มติ ครม.เด่น กับสถานการณ์ โควิด-19 1.เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 Continue reading “มติ ครม.เด่น กับสถานการณ์ โควิด-19”