Categories
checkraka

รถตู้โฉมใหม่ 2020 ที่น่าสนใจ

รถตู้โฉมใหม่ 2020 ที่น่าสนใจ มีรถตู้น่าซื้อจากหลายค่ายที่ได้ทยอยเปิดตัวมาทั้งภายในและภายนอกประเทศซึ่งยิ่งทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมประกอบรถตู้เติมโตสูงขึ้นไปด้วยแต่ก็ยังส่งผลดีต่อผู้ใช้งานที่สามารถเลือกรถตู้รุ่นที่ชอบและมีราคาจำหน่ายที่ไม่สูงมากนักอีกทั้งยังตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้ข่าวรถได้ทำการรวบรวมเอารถตู้โฉมใหม่ที่มีความน่าสนใจในปี 2020 มาฝากกัน

Categories
checkraka new

ยางรถยนต์ Bridgestone : แนะนำ BRIDGESTONE ยางรถยนต์4รุ่น น่าใช้สำหรับรถเก๋ง

ยางรถยนต์ Bridgestone : แนะนำ BRIDGESTONE ยางรถยนต์4รุ่น น่าใช้สำหรับรถเก๋ง ยางรถยนต์ คือ หัวใจสำหรับความปลอดภัยของรถยนต์ เราจึงต้องให้ความสำคัญกับการเลือกใช้งาน”บริดจสโตน” Bridgestone ผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นซึ่งมีผลิตภัณฑ์ยางที่ครอบคลุมรถยนต์ทุกกลุ่มในประเทศไทย สำหรับการแบ่งกลุ่มยางของ บริดจสโตน นั้น จะแบ่งตามตระกูล ดังนี้