ร้านค้าในฮ่องกงหันมาใช้บัตรแทนเงินสดป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

สถานการณ์ของ Covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในตอนนี้ทำให้การใช้บัตร Octopus ใช้จ่ายในส่วนของการเดินทางและฟาสต์ฟู้ดลดลงเป็นอย่างมาก แต่มีการเปลี่ยนไปใช้จ่ายในส่วนของข้าวสาร ของใช้ ทิชชู่ และหน้ากากอนามัยมากขึ้นแทนบัตรจ่ายเงินที่มีการใช้งานกว้างขวางถึง 80% ทั่วประเทศ ค่าใช้จ่ายในส่วนของการเดินทางเนื่องจากทั้งผู้คนวัยทำงานนักเรียนนักศึกษาต่างอยู่บ้านกันมากขึ้น

ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นแต่ถึงแม้ว่ายอดการใช้งานจะลดลงจริง แต่ร้านค้าเล็ก ๆ ในฮ่องกงก็หันมารับบัตร Octopus กันมากขึ้น สาเหตุมาจากผู้บริโภคจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อจำเป็นต้องจ่าย/รับเงินสดเนื่องจากกลัวการติดเชื้อผ่านวัตถุต่าง ๆร้านค้าเล็ก ๆ หลายร้านที่ไม่เคยคิดจะใช้บริการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้เปลี่ยนมาใช้ Octopus กันมากขึ้นตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ร้านค้าในชนบทเองก็เริ่มจะหันมาใช้บริการ Octopus ด้วยเช่นเดียวกัน