Categories
technology

ระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อต่อสู้กับการบิดเบือนข้อมูลออนไลน์

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าซึ่งจะระบุรูปภาพที่ถูกดัดแปลงวิดีโอที่มีการทำซ้ำลึก ๆ และการบิดเบือนข้อมูลออนไลน์ โครงการดังกล่าวเป็นความพยายามในการต่อสู้กับการเพิ่มขึ้นของแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการประสานงานเพื่อปลุกปั่นความรุนแรงตัดความไม่ลงรอยกันและคุกคามความสมบูรณ์ของการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย

ระบบอัตโนมัติที่ปรับขนาดได้นั้นใช้การดึงภาพจากเนื้อหาและใช้เทคนิคการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อกำจัดมส์ทางการเมืองจากเครือข่ายสังคมออนไลน์หลายเครือข่ายเมื่อพูดถึงมส์ทางการเมืองสิ่งเหล่านี้สามารถใช้เพื่อช่วยในการลงคะแนนเสียง แต่พวกเขายังสามารถใช้เพื่อกระจายข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดอันตรายได้ผลจากการเลือกตั้งครั้งนั้นซึ่งผู้เอนเอียงฝ่ายซ้ายได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากผู้สมัครที่เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมทำให้เกิดการประท้วงรุนแรงที่ทำให้คนแปดคนเสียชีวิตและบาดเจ็บอีกหลายร้อยคน การศึกษาพบว่าทั้งแคมเปญที่เกิดขึ้นเองและประสานงานโดยมีเจตนาที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งและการใช้ความรุนแรง